คำแนะนำการใช้งาน ระบบ
 • แนะนำการใช้งาน


 • - กำหนดใช้ (Web Browser) Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ในการใช้งานระบบเท่านั้น

  ***ส่วน Web Browser Internet Explorer(IE) ไม่แนะนำให้ใช้งาน

  - มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับระบบ

  คุณนิพล แอมนนท์ , มือถือ : 089-621-7350 , อีเมล์ : anopol@kku.ac.th

  คุณรุสดี แวดือรามัน , มือถือ : 081-939-1834 , อีเมล์ : tqf.kku@gmail.com


 • ดาวน์โหลด

 • - คู่มือการใช้งานระบบ

  - Google Chrome (Web Browser)

  - Mozilla Firefox (Web Browser)

  - CCleaner (โปรแกรมทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Windows)

  - CCleaner (โปรแกรมทำความสะอาดและเคลียร์ไฟล์ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ OSX หรือเครื่อง MAC)

  - TH Sarabun PSK-Font ( ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย )

 Sign in
 Username
 
@kku.ac.th 
 Password
 
 
            Sign in              

*โปรดป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ